Zašlete nám vlastní příběh

Pošlete nám email na admin@neurofibromatoza.cz s vlastním příběhem o tom, jak Vám byla NF diagnostikována, jakou léčbu jste podstoupili, nebo "pouze" o tom, jaký má NF dopad na Váš život. Příběh následně pod Vaším jménem (přezdívkou) zveřejníme. Pomožte tak nově diagnostikovaným jedincům, či rodičům nově diagnostikovaných dětí, získat odpovědi na otázky, na které momentálně nejsou na českém internetu odpovědi...

diagnóza

Diagnóza neurofibromatózy 2 (NF2)

Neurofibromatóza typu 2 (NF2) může být diagnostikována DNA testem získaným ze vzorku krve. Nicméně tento test správně identifikuje mutaci pouze ve dvou třetinách případů, a proto se u některých osob neurofibromatóza vyvine i po testování.

Další testy

Osoba s příznaky NF2 s velkou pravděpodobností podstoupí několik testů na potvrzení či vyvrácení diagnózy včetně:

MRI vyšetření

Vyšetření tkání magnetickou rezonancí využívá silné magnetické pole a rádiové vlny. MRI může být využito pro vyšetření přítomnosti nerakovinotvorných nádorů v nervových tkáních v uších, mozku či míchy. Celý článek

Diagnóza neurofibromatózy 1

Neurofibromatóza typu 1 (NF1) je obvykle diagnostikována prohlídkou typických příznaků tohoto onemocnění. Přesvědčivá diagnóza je učiněna tehdy, jestliže jsou přítomny dva a více z následujících symptomů:

  • Šest a více skvr barvy bílé kávy zvané café au-lait spots, které jsou větší než 5 mm u dětí a 15 mm u dospělé osoby
  • Pihy pod pažemi či kolem třísel
  • Dva či více neurofibromy – nezhoubné nádory pod či na kůži
  • Dvě či více malých hnědých skvrny na duhovkách, jež se označují jako Lisch uzliny
  • Postižení kostí jako je např. ohýbání noh pod kolenem
  • Rodinná historie NF1 Celý článek